Lưu ý: Cậu có SDT,zalo 0xxx0xxx0x trên Ngaytho Hà Nội đang lừa đảo và cướp của khách