Tên Phan Thành Sơn sdt 0xxxxxxx0xvtreen ngaytjo HN lừa đảo, cướp tiền khách