Cậu tên Phùng Văn Tuấn, sdt 0xxx0xxx0x lừa đảo cướp của khách