Cậu Tên Ngọc Anh sdt 0xxxxxxxxx và tên Minh giả danh Nam trên ngaytho hn đã lừa đảo và uy hiếp cướp của khách