E sn xx quê ở bắc ninh. Hiện đang ở cầu diễn HN, E tìm a Top Trung Niên có tuổi lâu dài, E lịch sự và đặc biệt ko lăng nhăng. Mong muốn dài lâu ạ. số e Hà 0x0xxxxxxx