Em mới lên tân uyên chưa biết gì hiện đang làm công nhân lương hới thấp nên mới lm vc này e năm này tròn xxt quê gia lai chiều cao xmx0 có j thì cứ gọi cho e mong MN ủng hộ