Em BOT xx tuổi ,slim ,bao dâm và đang là sinh viên năm nhất ạ , em nhận đi cả some và HF (chơi đồ )ạ (dù chưa có kinh nghiệm HF), không nhận khách không bao Zalo em : 0xxx00xxxx Ib cho em với ạ