Chào cả nhà mình tên lâm xx tuổi cao xmxx nặng x0kg tướng chuẩn menly hàng to có long nhiều nhiệt tình vui vẽ đi khách khu vực bình dương sdt ll trực tiếp 0x0xx0xxxx alo trực tiếp cho em ạ