0……… Sinh viên gym kẹt tiền, đi nhanh, kín đáo khu vực SG