Em trai miền tây cần tiền tìm chị nuôi lâu dài,, biết nghe lời, sạch sẽ, kín đáo, ko gàng buột các chị.. 0xxxxxxxxx